X
تبلیغات
وبلاگ تفریحی جوان

وبلاگ تفریحی جوان

طنز و ترول های جدید فارسی

یه مرد خسیس یک خوشه انگور را به خانه برد و به زن و فرزندانش هرکدام یک دانه داد. بچه ها گفتند: بابا جان چرا یک دانه؟ مرد جواب داد: عزیزانم ! بقیه اش هم همین مزه را می دهد


به یه یارو میگن برو جلوی ماشین ببین چراغ راهنما كار میكنه ؟ ... میره جلوی ماشین میشینه میگه :: آره ... نه ... آره ... نه ... آره ... نه ... آره ... نه ... آره ... نه ... آره ... نه


 

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

 

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

 

 

 

 

 

 

 

 
برچسب‌ها: طنز و ترول های جدید فارسی,
+ نوشته شده در ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ساعت ۱۰:۴۹ توسط احسان رضاپور دسته : اس ام اس نظر(0)

طنز و ترول های جدید فارسی

یه مرد خسیس یک خوشه انگور را به خانه برد و به زن و فرزندانش هرکدام یک دانه داد. بچه ها گفتند: بابا جان چرا یک دانه؟ مرد جواب داد: عزیزانم ! بقیه اش هم همین مزه را می دهد


به یه یارو میگن برو جلوی ماشین ببین چراغ راهنما كار میكنه ؟ ... میره جلوی ماشین میشینه میگه :: آره ... نه ... آره ... نه ... آره ... نه ... آره ... نه ... آره ... نه ... آره ... نه


 

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

 

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: طنز و ترول های جدید فارسی,
+ نوشته شده در ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ساعت ۱۰:۴۹ توسط احسان رضاپور دسته : اس ام اس نظر(0)

طنز و ترول های جدید فارسی

یه مرد خسیس یک خوشه انگور را به خانه برد و به زن و فرزندانش هرکدام یک دانه داد. بچه ها گفتند: بابا جان چرا یک دانه؟ مرد جواب داد: عزیزانم ! بقیه اش هم همین مزه را می دهد


به یه یارو میگن برو جلوی ماشین ببین چراغ راهنما كار میكنه ؟ ... میره جلوی ماشین میشینه میگه :: آره ... نه ... آره ... نه ... آره ... نه ... آره ... نه ... آره ... نه ... آره ... نه


 

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

 

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: طنز و ترول های جدید فارسی,
+ نوشته شده در ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ساعت ۱۰:۴۹ توسط احسان رضاپور دسته : اس ام اس نظر(0)

طنز و ترول های جدید فارسی

یه مرد خسیس یک خوشه انگور را به خانه برد و به زن و فرزندانش هرکدام یک دانه داد. بچه ها گفتند: بابا جان چرا یک دانه؟ مرد جواب داد: عزیزانم ! بقیه اش هم همین مزه را می دهد


به یه یارو میگن برو جلوی ماشین ببین چراغ راهنما كار میكنه ؟ ... میره جلوی ماشین میشینه میگه :: آره ... نه ... آره ... نه ... آره ... نه ... آره ... نه ... آره ... نه ... آره ... نه


 

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

 

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

ترول های جدید, ترول های بامزه و خنده دار

 

 

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: طنز و ترول های جدید فارسی,
+ نوشته شده در ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ساعت ۱۰:۴۹ توسط احسان رضاپور دسته : اس ام اس نظر(0)